Missie en waarden

Opdracht en waardena

Wij brengen transparantie in een wereldwijde en veranderende automobielmarkt, waardoor onze klanten goed geïnformeerd zijn en de juiste beslissingen kunnen nemen. Daarvoor leveren wij volledig onafhankelijk informatie die applicaties en services voedt en geven wij advies om tot intuïtieve oplossingen te komen.

 

Onze waarden

Kwaliteit
Ons streefdoel is onze klanten precieze, actuele, transparante en volledige informatie garanderen. Wij staan in voor duidelijke, betrouwbare, relevante en hoogwaardige data en producten.

Transparantie
Wij bieden onze klanten transparantie via onze producten en gegevens. Zo krijgen ze het inzicht en het begrip dat ze nodig hebben om beslissingen te nemen en hun activiteit zo winstgevend mogelijk te beheren.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk, objectief en onpartijdig. Wij controleren de feiten om zeker te zijn dat we onze klanten reële toegevoegde waarde bieden. Eerlijkheid en onpartijdigheid zijn sleutelwoorden in onze expertise.

Innovatie
Een status quo aanvaarden wij niet. Wij verbinden ons ertoe originele en praktische oplossingen te ontwikkelen om te beantwoorden aan de noden van onze klanten. Wij nemen het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen met een unieke aanpak.

Duidelijkheid
Wij hechten veel belang aan duidelijkheid en begrijpelijkheid bij wat we doen en in onze communicatie met onze klanten. Daarnaast kiezen we voor een directe en logische benadering van onze producten en services en communiceren wij eenvoudig en ondubbelzinnig.

Onze klanten staan centraal bij alles wat we doen en daarom duiken ze op in al onze waarden.